Jak utylizuje się odpady niebezpieczne?

Tak zwane odpady niebezpieczne stanowią duże zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego, aby uniknąć zatruć, chorób, a także szeroko pojętego skażenia środowiska, należy odpowiednio utylizować odpady niebezpieczne, które zawierają różnego typu substancje toksyczne. Gospodarowanie takimi odpadami zostało określone, ze względów bezpieczeństwa, w przepisach prawnych.

Które odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne? Wbrew pozorem to bardzo szeroka grupa. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się chociażby: akumulatory, baterie, odpady weterynaryjne, medyczne, azbestowe, odpady zawierające PCB itd. Dodatkowo za niebezpieczne uznaje się również i te śmieci, które są łatwopalne, toksyczne, zakaźne lub radioaktywne. Pełną listę odpadów niebezpiecznych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Jak właściwie przebiega sama utylizacja odpadów niebezpiecznych? Niezależnie od rodzaju odpadów pierwszym krokiem jest zawsze dokładna segregacja. Dlaczego to takie ważne? Tak można podzielić odpady na frakcje, z których będą odzyskiwane różne surowce. Do utylizacji odpadów niebezpiecznych wykorzystuje się następujące metody:

  • metoda termiczna – to jedna z mniej skomplikowanych metody utylizacja odpadów niebezpiecznych. Odpady spalane są w piecu, temperatura dochodzi nawet do ponad 1000 stopni C. W taki sposób utylizuje się nawet 90% objętości śmieci. Jednak nie jest to metoda idealna, ponieważ w efekcie produkowane są spaliny, które także mogą negatywnie wpływać na środowisko;

  • przetwarzanie mikrofalowe – promieniowanie mikrofalowe wykorzystuje się najczęściej do utylizacji odpadów medycznych;

  • dezynfekcja chemiczna – odpady niebezpieczne są często neutralizowane przy użyciu chloru. Jednak warto mieć świadomość, że jest to dość kontrowersyjna forma utylizacji, ponieważ sam chlor niezbyt dobrze wpływa na środowisko;

  • autoklawowanie – w tym przypadku odpady niebezpieczne poddawane są obróbce w temperaturze sięgającej do 190 stopni C przy pomocy sterylizatora parowego. Autoklawowanie unieszkodliwia odpady, w efekcie można je później bez przeszkód składować na wysypisku śmieci.