Recykling papieru

Coraz bardziej kładzie się obecnie nacisk na to, by segregować odpady w gospodarstwach domowych. To naprawdę nie jest takie trudne! Wystarczy jedynie zadbać o to, by osobno składowane by takie odpady, jak: papier, szkło, plastik, metale itd., aby mieć pewność, że żyjemy w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Ze zgromadzonych w workach na śmieci lub pojemnikach odpadów można odzyskać w drodze recyklingu surowce. Do surowców, których recykling jest stosunkowo prosty zalicza się papier.

Recykling papieru jest podyktowany w dużej mierze względami ekonomicznymi. Faktem jest, że pozyskiwanie włókien celulozowych z makulatury jest znacznie tańsze niż pozyskiwanie ich z drewna. Szacuje się, że statystyczny mieszkaniec naszego globu zużywa mnij więcej 50 kilogramów papieru każdego roku. To naprawdę dużo! W praktyce oznacza to, że ponowne wykorzystanie starego papieru, czyli makulatury, jest równoznaczne z naprawdę ogromnymi oszczędnościami.

Szacuje się, że papier można wykorzystać nawet 6 lub 7 razy, zanim recykling stanie się niemożliwy. Warto zatem wrzucać papierowe odpady do specjalnie do tego przeznaczonych kontenerów w kolorze niebieskim. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie papierowe odpady nadają się do recyklingu. Zasadniczo można ponownie wykorzystywać takie odpady jak: książki w miękkich okładkach, stare gazety, worki papierowy, tekturę, papier do pakowania itd. Są takie odpady papierowe, które absolutnie nie nadają się do recyklingu, stąd też nie powinno się ich wyrzucać do pojemników zbiorczych na papier. Chodzi o: opakowania, które ciągle jeszcze mają jakąś zawartość, tapety, brudny lub zatłuszczony papier, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach, papier lakierowany z folderów itd.

Po zebraniu makulatury jest ona sortowana (na podstawie jej jakości), następnie oczyszczana i prasowana. Kolejnym krokiem jest rozmoczenie papieru, aby pozyskać włókna celulozowe. Następnie usuwa się zanieczyszczenia, później odbarwia materiał i go bieli. Jeszce jedno czyszczenie, później odwadnianie i można już z odzyskanych włókien ponownie wyprodukować papier.

 

 

 

Recykling opon

W dzisiejszych czasach wszyscy mają już świadomość, że poprawne segregowanie odpadów ma ogromne znaczenie. Z posegregowanych w foliowych workach odpadów można nie tylko pozyskać nową energię, ale także wyprodukować nowe przedmioty. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Wam kwestię recyklingu opon. Gumowe opony, te zużyte, które już nie będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, to dość duży problem od strony ekologii. Na szczęście stare opony można z powodzeniem poddać recyklingowi.

Jeśli już mowa o starych oponach, można je poddać albo odzyskowi energetycznemu albo też recyklingowi materiałowemu. Odzysk energetyczny to stosunkowo prosty proces. W jego trakcie opony, pocięte na części lub w całości, są spalane. Tak otrzymuje się ciepło, które może być wykorzystywane w wielu branżach, np. w cementowniach lub elektrociepłowniach. Przyjrzymy się też drugiej możliwości.

Jeśli chodzi o recykling materiałowy opon, należy je najpierw rozdrobnić, aby zmniejszyć objętość materiału. Coraz częściej stosuje się metodę kriogeniczną, w której opony schładza się, a następnie kruszy za pomocą młynów młotkowych. W przeciwieństwie do metody mechanicznej przy zastosowaniu chłodzenia guma zachowuje swoje właściwości.

Poddane recyklingowi opony można wykorzystywać w różny sposób. Wiele zależy od tego, jakiej wielkości cząsteczki gumy pozyskiwano w drodze ich rozdrobnienia. Stosunkowo duże cząstki gumy, czyli grys oraz granulat, można wykorzystywać do produkcji nawierzchni placów zabaw albo bieżni. Oprócz tego to doskonałe tworzywa także i w przypadku elastycznej kostki brukowej. Z opon może w drodze ich rozdrobnienia powstać także mączka gumowa – surowiec, z którego powstają maty lub dywaniki samochodowe.

Warto podkreślić, że granulat ze starych opon nie powinien być wykorzystywany do produkcji nowych opon. Dlaczego? Oczywiście podjęto takie próby, jednak opony z granulatu odznaczały się stosunkowo niską żywotnością. Także i domieszka tworzywa z recyklingu spowodowała obniżenie parametrów nowych opon, m.in., zwiększenie oporu, co finalnie prowadziło do zużycia paliwa.