Recykling i jego najważniejsze etapy

Segregacja odpadów, już w naszych gospodarstwach domowych, jest bardzo ważna, ponieważ to pierwszy krok do ponownego wykorzystania śmieci. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na recykling odpadów. Warto zatem przybliżyć nieco ten temat. Recykling umożliwia ponowne (lub dalsze) zastosowanie surowca, który został wyrzucony. Odpady poddawane są recyklingowi materiałowemu, chemicznemu, organicznemu itd. – w ten sposób można wykorzystać je jako źródło energii, jako źródło surowca albo przetworzyć zebrane odpady na inny produkt.

Pierwszym etapem recyklingu jest oczywiście segregacja odpadów. Na samym początku konieczne jest pogrupowanie odpadów ze względu na ich typ. Najprostszy sposób pogrupowania śmieci to ich segregacja już w gospodarstwach domach lub firmach, gdzie zostały wytworzone. To dlatego tak często podkreśla się obecnie, że segregacja śmieci w domu jest istotna. Taka wstępna segregacja odpadów ogranicza ich zanieczyszczenia, a co za tym idzie, łatwiejsze jest ich późniejsze wykorzystanie.

Posegregowane odpady mają różne gabaryty, ich przetworzenie w takiej postaci nie byłoby możliwe. Zatem po posortowaniu śmieci są one rozdrabniane. Do tego celu wykorzystuje się specjalne młyny. Odpady po rozdrobnieniu można o wiele łatwiej transportować, co przecież także jest kwestią istotną.

Aby możliwe było ponowne wykorzystanie odpadów, muszą być one dokładnie oczyszczone. Do odpadów, które najczęściej są dość mocno zanieczyszczone, zalicza się szkło oraz plastik. Stąd też, aby można było je przetworzyć, trzeba je dokładnie umyć. Zakłady zajmujące się recyklingiem odpadów posiadają specjalne wanny z środkami czyszczącymi, które wykorzystuje się do tego celu. Po umyciu odpadów są one suszone i dopiero potem można je dalej wykorzystywać.

Kolejnym krokiem jest wytaczanie, czyli po prostu wytwarzanie produktu końcowego. Często w przypadku produktów ze szkła lub plastiku tworzone są w odpadów zupełnie nowe przedmioty, którym trzeba nadać jeszcze dodatkowo pożądany kształt i kolor. Była, że z odpadów wykonywane są produkty o zupełnie innych właściwościach fizyko-chemicznych.

Recykling pianek poliuretanowych

Chyba wszyscy wiemy doskonale, że nadmiar śmieci jest dość dużym problemem we współczesnym świecie. Stąd też dokłada się starań, aby ograniczyć ilość odpadów bądź też jak największą ich ilość ponownie wykorzystywać. Każdy z nas może mieć w tym swój udział – warto zacząć od konsekwentnego sortowania śmieci we własnym gospodarstwie domowym. Warto podkreślić, że coraz więcej surowców można poddać recyklingowi. W tym także pianki poliuretanowe.

Trzeba od razu podkreślić, że akurat poliuretany mogą być wykorzystywane bardzo wszechstronnie. W tej chwili można wytwarzać poliuretany zarówno jako tak często spotykane pianki, jak i lakiery, włókna, materiały skóropodobne, kauczuki itd.

Powszechnie wykorzystywane pianki poliuretanowe są dość poważnym problemem jako odpad. Tego typu pianki wykorzystuje się obecnie np. do produkcji mebli tapicerowanych, w opakowaniach podatnych na uszkodzenia wyrobów, jako część elementów izolacyjnych stosowanych w budownictwie itd. Nic zatem dziwnego w tym, że każdego roku powstaje tak wiele odpadów pianki poliuretanowej. Według aktualnych szacunków jest to około 20 tys. ton odpadów pianki miękkiej i ponad 10 tys. ton odpadów pianki sztywnej w naszym kraju.

Na szczęście możliwy jest efektywny recykling pianek poliuretanowych. Pierwszym etapem jest odzysk czystej pianki z wyrobów, do produkcji których została ona zastosowana. Często stosuje się metodę regranulacji, gdy chodzi o efektywny recykling pianek poliuretanowych. W tym procesie pianki są rozdrabniane do cząsteczek, których wielkość odpowiada konkretnemu zastosowaniu. Regranulowane pianki poliuretanowe można ponownie wykorzystać np. jako napełniacz w materiałach polimerowych, jako środek absorbujących substancje ropopochodne, wypełnienie wykładzin podłogowych, opakowań wrażliwych itd. To jeszcze nie wszystko. Można także odpady pianki (w przypadki pianki sztywnej) podzielić na kawałki, umieścić w formie, a następnie zalać świeżym systemem piankowym. Do takich systemów piankowych można bez problemu wprowadzić nawet 70% odpadów.