Jednolity system segregacji śmieci w całym kraju

Obecnie wiemy już wszyscy bardzo dobrze, że segregacja odpadów jest bardzo ważna. I to już segregacja na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych. Niestety ciągle jeszcze okazuje się, że na porządku dziennym są błędy w segregacji odpadów. Być może pomocny okaże się jednolity system segregacji śmieci w całym kraju. Okazuje się, że system ten zostanie wdrożony jeszcze w roku 2017.

Zarządzenie, które wprowadza taki system selektywnej zbiórki zostało podpisane już 4 stycznia 2017. Zgodnie z nowym rozporządzeniem selektywna zbiórka odpadów będzie przebiegać z podziałem ich na pięć frakcji. Przepisy rozporządzenie wejdą w życie dopiero 1 lipca 2017, jednak już teraz warto bliżej zapoznać się z nowymi przepisami, które przecież będą dotyczyć nas wszystkich.

Jak będzie wyglądała segregacja odpadów od lipca 2017? Czego właściwie możemy się spodziewać? Odpady z papieru będą trafiać do odpowiednio oznakowanych pojemników w kolorze niebieskim. Z kolei metale i tworzywa sztuczne będziemy wrzucać do pojemnika żółtego. Ten pojemnik będzie także dobrym wyborem w przypadku opakowań wielomateriałowych. Odpady biodegradowalne będą wrzucane do brązowych pojemników z oznaczeniem „Bio”. Z kolei szkło będziemy wrzucać do dwóch rodzajów pojemników – szkło bezbarwne do białego, szkło kolorowe do pojemnika zielonego. Taki system na docelowo uprościć recykling tworzyw, stąd też warto dołożyć starań, aby segregacja przebiegała prawidłowo.

Eksperci są zdania, że wprowadzenie w życie nowego rozporządzenie będzie wiązało się z wysokimi kosztami. Jednak pamiętajmy, że są to nakłady sensowne, bo przeznaczone na ochronę środowiska, czyli tak naprawdę w interesie nas wszystkich leży wprowadzanie nowych, ekologicznych rozwiązań. Jakie koszty właściwie wynikają z tego nowego rozporządzenia? Przede wszystkim chodzi o to, że nieruchomości będą musiały zostać wyposażone w nowe pojemniki. Oprócz tego nie wolno zapominać i o tym, że konieczne jest wdrożenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących nowych przepisów. Chodzi o to, aby bardziej rozbudowany system segregacji nie zniechęcił nikogo do selektywnej zbiórki śmieci.