Recykling szkła. Kilka informacji

Recykling to nic innego jak tylko odzyskiwanie surowca z odpadów. W praktyce w drodze recyklingu wytwarza się chociażby papier z makulatury albo ponownie wykorzystuje się metale czy tworzywo sztuczne. Bardzo ważne jest, że to szkło to taki materiał, który jak najbardziej może w całości zostać podany recyklingowi. Stąd też warto zbierać szklane odpady do właściwych pojemników.

Zużyte opakowanie ze szkła mogą być bez przeszkód ponownie przetwarzane właściwie w nieskończoność. To w praktyce oznacza ogromną oszczędność energii. Zatem, zbierając szkło do odpowiednich pojemników, aktywnie chronimy środowisko naturalne. Jak najbardziej można przewarzać zarówno szkło bezbarwne, jak i kolorowe.

Uwaga: w naszym otoczeniu jest bardzo wiele szklanych przedmiotów. To jednak nie oznacza, że wszystkie odpady ze szkła możemy poddać recyklingowi. Należy pamiętać o tym, że do pojemnika na szkło wrzucamy wyłącznie tzw. szkło opakowaniowe, czyli de facto słoiki i butelki. Absolutnie nie wolno wrzucać szklanek, kieliszków, szyb okiennych, żarówek itd. Dlaczego? Są to produkty szklane, jednak wykonane ze szkła o innym składzie chemicznym, a także o innej temperaturze topnienia. Zatem po prostu nie mogą być przetapiane razem ze szkłem pochodzącym z opakowań szklanych.

Jak właściwie przebiega recykling szkła? Zasadniczo proces ten nie jest zbyt skomplikowany. Wszystko zaczyna się od selektywnej zbiórki surowca, przy czym już na tym etapie szkło musi być dzielone kolory. Nie trzeba usuwać etykiet czy myć szkła – takie zanieczyszczenia zostaną usunięte później. Podczas ręcznej segregacji. Po tym etapie oczyszczone szkło jest rozdrabniane na stłuczkę. Po pokruszeniu szkła usuwa się drewno i folię, a także papier i metal. Metale żelazna usuwa się ze szklanej stłuczki za pomocą specjalnych separatorów ferromagnetycznych. Kolejnym krokiem jest dalsze rozdrabnianie oczyszczonej już stłuczki. Zaleca się rozdrobnienie do przynajmniej 35 mm, aby można było stłuczkę wykorzystać ponownie. Później stłuczka jest znowu oczyszczana i dopiero później jest przetapiana w hucie.

Jednolity system segregacji śmieci w całym kraju

Obecnie wiemy już wszyscy bardzo dobrze, że segregacja odpadów jest bardzo ważna. I to już segregacja na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych. Niestety ciągle jeszcze okazuje się, że na porządku dziennym są błędy w segregacji odpadów. Być może pomocny okaże się jednolity system segregacji śmieci w całym kraju. Okazuje się, że system ten zostanie wdrożony jeszcze w roku 2017.

Zarządzenie, które wprowadza taki system selektywnej zbiórki zostało podpisane już 4 stycznia 2017. Zgodnie z nowym rozporządzeniem selektywna zbiórka odpadów będzie przebiegać z podziałem ich na pięć frakcji. Przepisy rozporządzenie wejdą w życie dopiero 1 lipca 2017, jednak już teraz warto bliżej zapoznać się z nowymi przepisami, które przecież będą dotyczyć nas wszystkich.

Jak będzie wyglądała segregacja odpadów od lipca 2017? Czego właściwie możemy się spodziewać? Odpady z papieru będą trafiać do odpowiednio oznakowanych pojemników w kolorze niebieskim. Z kolei metale i tworzywa sztuczne będziemy wrzucać do pojemnika żółtego. Ten pojemnik będzie także dobrym wyborem w przypadku opakowań wielomateriałowych. Odpady biodegradowalne będą wrzucane do brązowych pojemników z oznaczeniem „Bio”. Z kolei szkło będziemy wrzucać do dwóch rodzajów pojemników – szkło bezbarwne do białego, szkło kolorowe do pojemnika zielonego. Taki system na docelowo uprościć recykling tworzyw, stąd też warto dołożyć starań, aby segregacja przebiegała prawidłowo.

Eksperci są zdania, że wprowadzenie w życie nowego rozporządzenie będzie wiązało się z wysokimi kosztami. Jednak pamiętajmy, że są to nakłady sensowne, bo przeznaczone na ochronę środowiska, czyli tak naprawdę w interesie nas wszystkich leży wprowadzanie nowych, ekologicznych rozwiązań. Jakie koszty właściwie wynikają z tego nowego rozporządzenia? Przede wszystkim chodzi o to, że nieruchomości będą musiały zostać wyposażone w nowe pojemniki. Oprócz tego nie wolno zapominać i o tym, że konieczne jest wdrożenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących nowych przepisów. Chodzi o to, aby bardziej rozbudowany system segregacji nie zniechęcił nikogo do selektywnej zbiórki śmieci.