Sortowanie śmieci we Włoszech

Kwestia segregowania śmieci wygląda interesująco także i we Włoszech. Na południu Europy obowiązek sortowania odpadów w gospodarstwach domowych został wprowadzony stosunkowo wcześnie – już w roku 1997. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest mniej więcej w 25 % włoskich gospodarstw domowych. A jak wygląda kwestia recyklingu? W tej chwili we Włoszech ponownie wykorzystuje się około 35 % zgromadzonych odpadów. Nie jest to niestety wynik tak dobry jak w Niemczech czy w krajach skandynawskich, gdzie kładziony jest ogromny nacisk na kwestie ekologiczne.

Nad organizacją sortowania i odbioru posegregowanych odpadów czuwają włoskie gminy. W tym względzie sytuacja wygląda tak samo, jak w naszym kraju. Zwykle osobno zbierane są odpady ze szkła, plastiku, papieru i metalu, a osobno odpady zmieszane. Posegregowane śmieci przewożone są do lokalnych centrów zbiorki odpadów. Początkowo system działał nieco inaczej niż obecnie. W tej chwili wygląda to tak, że kontenery, w których gromadzone są odpady w danym gospodarstwie domowym, w określonym dniu wystawiane są po prostu na ulicę. Śmieci zabierane są przez profesjonalną firmę. Początkowo posegregowane śmieci z gospodarstw domowych wyrzucane były do wielkogabarytowych kontenerów, które zwykle zlokalizowane były przy poszczególnych ulicach. System wywozu śmieci we Włoszech finansowany jest od samego początku z opłat wnoszonych przez obywateli.

W ostatnich latach odnotowano we Włoszech znaczące sukcesy w kwestii segregowania odpadów z gospodarstw domowych. W roku 2013 opublikowano raport Ligi Ochrony Środowiska, z którego wynika, że jest we Włoszech naprawdę sporo gmin traktujących kwestię odpadów bardzo poważnie. Okazało się, że na łączną ilość ok. 8 000 włoskich gmin aż 330 ograniczyło ilość wyrzucanych odpadów o 90%. To znakomity wynik z punktu widzenia ekologii. Największy postęp odnotowano w gminach położonych w północnych rejonach kraju. Sukces odniosły gminy, które starały się dodatkowo zmotywować mieszkańców do sortowania, np. poprzez obniżkę opłat za wywóz odpadów, jeśli te będą dobrze posegregowane.

 

Segregacja odpadów w Belgii. Jak to wygląda?

Nie tylko kraje skandynawskie i Niemcy mogą pochwalić się sukcesami w recyklingu odpadów. Do państw, które odnoszą w tej dziedzinie spore sukcesy, zalicza się także i Belgia. Od razu warto zaznaczyć, że Belgia jako jedno z pierwszych państw wdrożyła nowoczesny zintegrowany system zarządzania odpadami, który, jak się okazało, jest bardzo efektywny.

Już od roku 2010 segregowanie śmieci jest w Belgii obligatoryjne. Gospodarstwa domowe, w których odpady nie są sortowane, mogą spodziewać się zasądzenia kary pieniężnej. Standardowo odpady segreguje się na szkło, plastik, papier oraz odpady zmieszane. Ta ostatnia kategoria obejmuje śmieci, których nie dało się przyporządkować do trzech wcześniej wymienionych grup. Tak, jak w wielu innych państwach, także w Belgii obowiązuje system odbioru odpadów „od drzwi do drzwi”. Tzn. mieszkańcy danego domostwa sortują odpady, a następnie kontenery lub odpowiednie oznakowane worki wystawiane są przed posesje i odbierane przez powołane do tego osoby.

W Belgii dołożono starań, by spopularyzować właściwe segregowanie odpadów wśród społeczeństwa. To dlatego w niektórych belgijskich miastach powstały tzw. parki kontenerów, czyli centra recyklingu, gdzie Belgowie mogą sami dostarczać posegregowane, gotowe do przetworzenia odpady ze swoich gospodarstw domowych. Powstały także specjalne składy, gdzie przechowuje się np. szkło albo papier i tekturę.

Aby segregowanie odpadów przebiegało jak najbardziej sprawnie, systematycznie dostarczane są do mieszkańców broszury dotyczące aktualnych zasad sortowania. Tego typu materiały informacyjne przygotowywane są co jakiś czas przez belgijskie urzędy gminy. Ogólnie dostępne są także informacje o najbliższej dacie odbioru posegregowanych odpadów. W Belgii segregacja odpadów traktowana jest bardzo poważnie. Nikt raczej nie uchyla się od tego obowiązku. Nie ma w tym nic dziwnego. Segregacja jest obowiązkowa! Co więcej, służby zwracają uwagę także i na to, czy odpady posegregowane są prawidłowo. Jeśli nie, można spodziewać się stosunkowo wysokiej kary pieniężnej.