Kilka słów na temat recyklingu szkła

Wszyscy wiemy doskonale, że sortowanie odpadów jest bardzo ważne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Dlaczego? Ten fakt bardzo łatwo można wytłumaczyć. Z posegregowanych odpadów można odzyskiwać surowce, a później wyprodukować z nich nowe produkty. Do surowców, których recykling jest stosunkowo prosty, zalicza się szkło. Warto zatem wrzucać szklane opakowanie do wyznaczonych pojemników.

Należy zaznaczyć, że opakowania ze szkła można bez problemu przetapiać bez pogorszenia jakości surowca. Co istotne, można recyklingowć szkło w zasadzie w nieskończoność. Tym samym recykling szkła przekłada się na znaczne oszczędności energetyczne. Pamiętajmy, że ponownie przetworzone mogą zostać wszystkie opakowania ze szkła sodowo-wapniowo-krzemowego. Zarówno barwione, jak i bezbarwne.

Według szacunków efektywny recykling szklanej stłuczki umożliwia zmniejszenie zużycia surowców, wody oraz energii. W praktyce oznacza to, że dzięki recyklingowi szklanych opakowań można także zmniejszyć efektywnie emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Recykling jednej tony stłuczki jest równoznaczny z 220 kg dwutlenku węgla mniej w powietrzu. Aby zobrazować problem, chcielibyśmy podkreślić, że recykling jednej tylko szklanej butelki pozwala na zaoszczędzenie energii umożliwiającej pracę 100-watowej żarówki przez 4 godziny. To także równowartość energii pozwalającej na 25 minut pracy komputera lub 10 minut funkcjonowania zmywarki.

Warto podkreślić, że w naszym kraju ciągle jeszcze można wiele poprawić w tym temacie. Okazuje się bowiem, że polskie huty przetwarzają zaledwie około 30% wyrzuconych szklanych opakowań. Dla porównania światowe statystyki wypadają o wiele lepiej – za granicą recykling szkła obejmuje nawet 80-90% wyrzuconych butelek i słoików. To jednak jeszcze nie wszystko. Warto podkreślić także, iż w chwili obecnej szklane odpady na naszych wysypiskach śmieci to około 70-10% wszystkich śmieci. Ponowne wykorzystywanie szkła, dzięki zastosowaniu metod recyklingu, pozwala na zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach.

Jak przebiega proces recyklingu?

Obecnie każdy z nas wie już, jak ważny jest recykling odpadów. Wiadomo, że niektóre odpady można z powodzeniem przetworzyć i ponownie wykorzystać. Szkło, papier, metal, plastik – to cenne surowce, z których jak najbardziej można wyprodukować nowe przedmioty. Stąd też warto sortować odpady przy pomocy specjalnych worków foliowych, aby można je było ponownie wykorzystać. Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda proces recyklingu? W naszym artykule dowiecie się na ten temat więcej.

Każdy z nas może mieć swój udział w recyklingu, który ma przecież także dobry wpływ na kondycję naszego środowiska naturalnego. Rzecz w tym, że pierwszym bardzo ważnym etapem recyklingu jest właściwa segregacja odpadów. Warto zatem dołożyć starań, aby odpady różnych rodzajów trafiały do odpowiednich worków foliowych lub kontenerów.

Posegregowane w firmach i gospodarstwach domowych odpady trafiają do miejsca, gdzie poddawane są dalszej profesjonalnej obróbce. Większość odpadów musi zostać rozdrobniona – proces ten przebiega w specjalnie do tego przeznaczonych młynach. Dopiero rozdrobnione odpady są dalej transportowe (zresztą dzięki ich rozdrobnieniu jest to o wiele prostsze).

Kolejny etap to mycie odpadów. Trzeba mieć świadomość, że najczęściej są one dość zanieczyszczone, dotyczy to zwłaszcza odpadów szklanych oraz plastikowych. Aby możliwe było dalsze wykorzystanie surowca, trzeba go oczyścić. Do tego celu wykorzystuje się specjalne wanny i odpowiednio dostosowane środki czyszczące. Po myciu odpady są suszone i kierowane do następnego etapu recyklingu.

Rozdrobniony, czysty surowiec może zostać wykorzystany do wykonania produktu końcowego. Warto zaznaczyć, że recykling może wiązać się z mniejszą lub większą obróbką odpadów. Czasami obróbka jest bardzo niewielka – przykładem odpadów, które można bez problemu dalej wykorzystywać są butelki zwrotne. Bywa jednak, że konieczna jest obróbka fizyczna, chemiczna lub biologiczna – w efekcie możliwe jest wytworzenie nowych produktów z plastiku, szkła lub papieru. W ten sposób można oszczędzać zasoby środowiska naturalnego.