Recykling tworzyw sztucznych to ochrona środowiska i dobry sposób na biznes

Przetwórstwo tworzyw sztucznych we współczesnym świecie przemysłowym staje się bardzo pilnym zagadnieniem, a jednocześnie jednym z najbardziej obiecujących i interesujących obszarów działalności komercyjnej. Recykling tworzyw sztucznych jest dziś najskuteczniejszym, przyjaznym dla środowiska sposobem, który może dać drugie życie odpadom.

Recykling plastiku na granulat

Kwestia konieczności recyklingu zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych jest dziś szczególnie dotkliwa we wszystkich krajach świata. Wynika to przede wszystkim z tego, że zaczęto produkować bardzo dużo tworzyw sztucznych i stopniowo odpady te zaczęły zapełniać składowiska. Ekolodzy zaczęli bić na alarm, ponieważ plastik jest klasyfikowany, jako nieulegający rozkładowi odpad i jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki w celu jego utylizacji, planeta wkrótce udusi się w górach plastiku. Dlatego zaczęto opracowywać metody recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wzrost liczby produkowanych plastikowych opakowań do żywności i jednorazowych naczyń plastikowych doprowadził do gromadzenia się na składowiskach dość dużej ilości tego typu odpadów. Jednak mimo to pod koniec ubiegłego wieku podejście do problemu utylizacji plastiku było znacznie prostsze, ponieważ po pierwsze niewiele osób myślało o jego szkodliwym wpływie na środowisko, a po drugie nie było ram prawnych dla ochrony naszego środowiska.Teraz wyraźnie mówi się o potrzebie recyklingu plastiku, jako problemie. A dzisiaj, w oparciu o doświadczenia wielu stosowane są metody przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Recykling tworzyw sztucznych w domu

Głównym niebezpieczeństwem tego rodzaju akumulacji odpadów jest to, że praktycznie nie rozkładają się one w sposób naturalny, ponieważ okres rozkładu plastiku wynosi setki lat. A jeśli odpady żywnościowe mogą gnić wystarczająco szybko, to odpady z tworzyw sztucznych, jeśli nie zostaną poddane recyklingowi, będą się stale gromadzić. Z roku na rok coraz bardziej odczuwalna jest potrzeba organizowania przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem nagromadzonych odpadów z tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych w każdym dużym mieście.

Dziś przede wszystkim odpady z gospodarstw domowych to odpady składające się z polimerów, takie jak:

 • Plastikowe butelki
 • Foliowe worki
 • Opakowanie fabryczne
 • Jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych.

Technologie recyklingu tworzyw sztucznych

Istniejące dziś metody przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych można podzielić na dwie główne grupy:

 • Fizykochemiczny
 • Mechaniczny.

Wszystkie mechaniczne metody recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do recyklingu polegają na rozdrabnianiu różnych substancji z tworzyw sztucznych, takich jak nierozciągnięte lub częściowo rozciągnięte włókna, taśmy niespełniające norm i odpady odlewnicze. W wyniku tej obróbki powstają wióry i materiały sypkie, które są formowane wtryskowo. Metoda ta, oparta na rozdrabnianiu mechanicznym, nie prowadzi do zmiany właściwości fizykochemicznych tworzyw sztucznych i ich struktury.

Recykling tworzyw sztucznych metodami fizycznymi i chemicznymi można przeprowadzić:

 • Niszczenie odpadów z tworzyw sztucznych. Technologia ta umożliwia otrzymanie oligomerów i monomerów, które są wykorzystywane do produkcji włókien i folii.
 • Metoda ponownego topienia. Ten sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych umożliwia produkcję granulatu metodą wtrysku lub zgniatania.
 • Ponowne wytrącanie. Ta metoda przetwarzania umożliwia wytwarzanie materiałów kompozytowych i uzyskiwanie proszków do nakładania powłok polimerowych.
 • Metoda modyfikacji chemicznej. Metoda ta umożliwia wytwarzanie materiałów o nowych właściwościach fizycznych i chemicznych.
 • Najpopularniejszą ze wszystkich powyższych metod recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest metoda przetapiania lub, jak to się nazywa, metoda granulacji.

Granulacja odpadów z tworzyw sztucznych

Obecnie istnieją dwie główne metody granulowania odpadów z tworzyw sztucznych:

 • Granulacja na zimno
 • Granulacja na gorąco

Podczas granulacji na gorąco stopiony materiał jest przeciskany przez okrągłe otwory powierzchni roboczej. Powstały materiał ma postać plastikowej taśmy. Następnie paski te są cięte na gorąco za pomocą nieruchomych noży obrotowych na małe granulki i następuje proces schładzania otrzymanego granulatu strumieniem powietrza.

W metodzie granulacji na zimno polimer jest przeciskany przez perforowaną płytę w celu utworzenia taśm z tworzywa sztucznego.Taśmy te są natychmiast chłodzone. Po całkowitym schłodzeniu paski tnie się na granulki za pomocą obrotowych noży. Można użyć ciekłego azotu, aby zapobiec nagrzewaniu się materiału podczas procesu cięcia.

Rozwój recyklingu tworzyw sztucznych – pomysł na biznes

Dziś zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych to dość dochodowy biznes, ponieważ światowe zapotrzebowanie na plastik z recyklingu, będzie rosło średnio o 6,5% rocznie. Eksperci tłumaczą takie perspektywy wzrostu w tym kierunku kilkoma głównymi czynnikami. Ważną rolę odgrywa tutaj dążenie producentów towarów i opakowań do przyjazności dla środowiska. Nie bez znaczenia są tu również aspekty praktyczne: dziś rozwijają się technologie sortowania stałych odpadów domowych i recyklingu, co zwiększa ilość odpadów z tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi i uzyskać wysokiej, jakości materiał. Eksperci przewidują także poprawę infrastruktury odbioru odpadów z gospodarstw domowych, co doprowadzi do wzrostu poziomu recyklingu tworzyw sztucznych.

Eksperci uważają, zatem, że recykling odpadów z tworzyw sztucznych w niedalekiej przyszłości może stać się jeszcze bardziej dochodowym biznesem niż jest obecnie. Co więcej, ta prognoza jest przede wszystkim obliczona dla krajów, w których proces przetwórstwa tworzyw sztucznych posunął się w daleko do przodu.Ta nisza nie jest jeszcze mocno zajęta, biorąc pod uwagę światowe trendy, jest dość atrakcyjne z biznesowego punktu widzenia. Ponadto w kraju wprowadzane są stale nowe przepisy, które dbają o ochronę środowiska i konieczność przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych, co wskazuje, że ten kierunek będzie w najbliższej przyszłości bardzo obiecujący.