Jak utylizuje się odpady niebezpieczne?

Tak zwane odpady niebezpieczne stanowią duże zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego, aby uniknąć zatruć, chorób, a także szeroko pojętego skażenia środowiska, należy odpowiednio utylizować odpady niebezpieczne, które zawierają różnego typu substancje toksyczne. Gospodarowanie takimi odpadami zostało określone, ze względów bezpieczeństwa, w przepisach prawnych.

Które odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne? Wbrew pozorem to bardzo szeroka grupa. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się chociażby: akumulatory, baterie, odpady weterynaryjne, medyczne, azbestowe, odpady zawierające PCB itd. Dodatkowo za niebezpieczne uznaje się również i te śmieci, które są łatwopalne, toksyczne, zakaźne lub radioaktywne. Pełną listę odpadów niebezpiecznych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Jak właściwie przebiega sama utylizacja odpadów niebezpiecznych? Niezależnie od rodzaju odpadów pierwszym krokiem jest zawsze dokładna segregacja. Dlaczego to takie ważne? Tak można podzielić odpady na frakcje, z których będą odzyskiwane różne surowce. Do utylizacji odpadów niebezpiecznych wykorzystuje się następujące metody:

  • metoda termiczna – to jedna z mniej skomplikowanych metody utylizacja odpadów niebezpiecznych. Odpady spalane są w piecu, temperatura dochodzi nawet do ponad 1000 stopni C. W taki sposób utylizuje się nawet 90% objętości śmieci. Jednak nie jest to metoda idealna, ponieważ w efekcie produkowane są spaliny, które także mogą negatywnie wpływać na środowisko;

  • przetwarzanie mikrofalowe – promieniowanie mikrofalowe wykorzystuje się najczęściej do utylizacji odpadów medycznych;

  • dezynfekcja chemiczna – odpady niebezpieczne są często neutralizowane przy użyciu chloru. Jednak warto mieć świadomość, że jest to dość kontrowersyjna forma utylizacji, ponieważ sam chlor niezbyt dobrze wpływa na środowisko;

  • autoklawowanie – w tym przypadku odpady niebezpieczne poddawane są obróbce w temperaturze sięgającej do 190 stopni C przy pomocy sterylizatora parowego. Autoklawowanie unieszkodliwia odpady, w efekcie można je później bez przeszkód składować na wysypisku śmieci.

Recycling elektroniki. Na czym on polega?

Jak rozwiązać problem z nadmiarem odpadów? Sortowanie śmieci już w gospodarstwach domowych i właściwy recykling – to prawidłowy kierunek! O ile recykling papieru, szkła i plastiku nikogo nie zaskakuje, wciąż wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób poddawana jest recyklingowi elektronika. Postaramy się Wam nieco przybliżyć ten interesujący temat.

Warto od razu podkreślić, że recykling elektroniki jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o odzysk wartościowych surowców, ale także i o fakt, że odpady elektroniczne zawierają różne składniki toksyczne, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, chorób, a także zatruć. To odpady niebezpieczne, do recyklingu których wykorzystuje się zazwyczaj obróbkę mechaniczną i separację fizyczną. Urządzenia elektroniczne trzeba zdemontować na fragmenty. Wtedy dopiero można zdecydować, które elementy można ponownie wykorzystać.

Aby możliwe było ponowne wykorzystanie niektórych fragmentów odpadów elektronicznych, należy je odpowiednio skategoryzować. Powinno się osobno przetwarzać elementy metalowe, szklane, papierowe, drewniane, a także materiały niebezpieczne. Ta separacja surowców to bardzo ważny etap recyklingu – jest to punkt wyjścia do dalszych działań.

Następnym krokiem jest rozdrobnienie i obróbka elementów metalowych. W wyniku specjalnie dobranych procesów hydrometalurgicznych można odzyskać nie tylko żelazo, ale także frakcję nieżelazną oraz frakcję niemetaliczną. Potem można rozpocząć separowane frakcji metalicznej – to właśnie w ten sposób można odzyskać cenne metale, jak np.: złoto, srebro, miedź, platynę, aluminium oraz pallad. To surowce, które jak najbardziej można ponownie wykorzystać do produkcji nowych sprzętów elektronicznych. Podczas recyklingu odpadów elektronicznych odszykuje się także tworzywa sztuczne – te można z powodzeniem wykorzystać do produkcji kołpaków samochodowych. Natomiast srebro, miedź, złoto oraz platyna, które odzyskiwane są chociażby ze starych telefonów komórkowych, mogą być wykorzystane do produkcji instrumentów dentystycznych, a także plomb dentystycznych.