Dynamiczny rozwój rynku opakowań

W dzisiejszych czasach niemożliwe jest transportowanie produktów, obojętnie, jakiego rodzaju, bez odpowiednich opakowań. Ale to chyba nikogo nie dziwi. Stały postęp cywilizacyjny oraz ogromna konkurencja na rynku produkcyjnym prowadzą do tego, że opakowania zyskują na znaczeniu. Oczywiście na rynku dostępne są opakowanie z różnych materiałów, jednak od dawna rosnącą popularnością cieszą się klasyczne opakowania z polietylenu o różnej gęstości.

Polietylen jako surowiec na opakowania ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to materiał elastyczny, wytrzymały. Wiele zależy też od jego gęstości – polietylen o niskiej gęstości ma nieco inne właściwości niż ten sam surowiec o większej gęstości. Torby, worki polietylenowe, rękawy foliowe, półrękawy – te i inne opakowania zyskują stale na znaczeniu, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Na chwilę obecną najwięcej opakowań różnego typu (nie tylko z polietylenu) produkuje się w USA, na terenie Unii Europejskiej oraz w Japonii. Sam tylko polski rynek opakowań według najnowszych cen PIO wart jest aż 8 miliardów euro. W naszym kraju produkcją opakowań wszelkiego typu zajmuje się ok. 8 000 przedsiębiorstw różnej wielkości. Eksperci są zdania, że rynek polski będzie się dalej dynamicznie rozwijał. Stale wzrasta PKB z tego sektora, rośnie także poziom inwestycji.

Na rozwój rynku opakowań w Polsce wpływa chociażby fakt, że zużycie opakowań w porównaniu z państwami wysokorozwiniętymi jest w naszym kraju relatywnie niski – aż o 40% niższe niż w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Coraz bardziej jednak polska konsumpcja upodobania się do zagranicznej, co pozwala założyć, że także i zapotrzebowanie na opakowania będzie rosło. Wiele polskich firm produkuje swoje produkty z myślą o eksporcie – takie przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane opakowaniami o wysokim standardzie. Stały wzrost eksportu to kolejny ważny czynnik wpływający na rozwój rynku opakowań.

Trendy na rynku polietylenu niskiej gęstości LDPE

Polietylen niskiej gęstości, czyli LDPE, wykorzystywany jest najczęściej do produkcji folii. Szacuje się, że ponad 60% zapotrzebowania na polietylen LDPE pochodzi od producentów folii. W tej grupie z kolei najczęściej produkowane są foliowe produkty do pakowania, np. worki foliowe. Oprócz tego produkowane są także rozwiązania dla budownictwa. A jak wygląda obecnie rynek polietylenu niskiej gęstości, tego tak chętnie wykorzystywanego surowca?

Gdy mówimy o polietylenie niskiej gęstości, chodzi o polietylen, którego gęstość mieści się w przedziale 0,91-0,94 g/cm3. Wartość tego rynku wynosi każdego roku znacznie ponad 30 miliardów USD. Statystycznie rzecz biorąc, można założyć, że rynek będzie się dalej rozwijał. W tej chwili ogromny potencjał ma zwłaszcza rynek polietylenu w Azji, przede wszystkim w Chinach i Indiach. Przykładowo w samych tylko Chinach w roku 2013 zostało przetworzonych ponad 7 milionów ton LDPE.

Jeśli chodzi natomiast o Amerykę Północną oraz Europę Zachodnią, trzeba przyznać, że tutejszy rynek jest nasycony i raczej nie należy spodziewać się bardzo dynamicznego rozwoju w najbliższym czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że prognozy są bardzo dobre – zapotrzebowanie na polietylen i produkty z niego utrzymuje się stale na wysokim poziomie. To chyba nic zaskakującego! W końcu torebek i worków foliowych używamy praktycznie każdego dna. To takie produkty, które wykorzystywane są zarówno w domach, jak i w przedsiębiorstwach różnego typu. Nie zapominajmy o tym, że opakowania z polietylenu są wygodne w użyciu, proste w produkcji i w dodatku tanie. To tłumaczy ich ogromną popularność.

Do przetwarzania polietylenu niskiej gęstości LDPE można używać różnych technologii. Na chwilę obecną do tych najczęściej wykorzystywanych zalicza się ekstruzja – to ponad 60% przypadków. Inne metody, takie jak np. formowanie wtryskowe, wydmuchiwanie, formowanie rotacyjne czy wytłaczanie powlekające wykorzystywane są rzadziej. Faktem jest oczywiście, że w różnych regionach świata proporcje użycia poszczególnych metod mogą się między sobą różnić.