Zanieczyszczenie plastikiem. Jak z nim walczyć?

Ostatnimi czasy coraz bardziej nagłaśnia się problem zanieczyszczenia plastikiem. Nic w tym dziwnego. Według przeprowadzonych badań co roku do mórz i oceanów trafia ok. 8 mln ton plastiku. To naprawdę bardzo dużo. Eksperci ONZ są zdania, że jeśli nie da się powstrzymać tempa zanieczyszczenia środowiska plastikiem, do 2015 w morzach i oceanach będzie więcej odpadów z plastiku niż ryb. A takiego scenariusza chyba każdy z nas chciałby uniknąć!

Co prawda stale podejmowane są inicjatywy związane z recyklingiem, jednak okazuje się, że to ciągle za mało, aby efektywnie chronić naszą planetę. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że każdego roku w Europie produkuje się mniej więcej 25 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Niestety okazuje się, że zaledwie 30% tych odpadów poddawanych jest recyklingowi. A to bardzo mało! Nie ma zatem nic zaskakującego w tym, że podejmowane są odgórne inicjatywy mające na celu ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych. W styczniu 2018 zaakceptowana została ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych, zgodnie z którą do roku 2030 wszystkie opakowania tworzyw sztucznych w obrębie Unii Europejskiej mają być wykonane w ten sposób, aby możliwy był ich recykling.

Eksperci apelują, że konieczne jest efektywne obniżenie ilości odpadów. Oczywiście trafne decyzje administracyjne są w tym względzie bardzo ważne. Warto jednak podkreślić, że z odpadami można walczyć także z pomocą dużych firm. Najczęściej duże firmy, które oferują konkretne usługi lub produkty i są znane na rynku, oddziałują nie tylko na całe społeczeństwo, ale przede wszystkim na swoich konsumentów.

Dobry przykład daje w tym względzie firma McDonald’s, która w chwili obecnej działa prężnie na 120 rynkach. Firma zdecydowała się aktywnie włączyć w propagowanie zachowań przyjaznych środowisku. Zgodnie z zapowiedziami do 2025 roku wszystkie opakowania wykorzystywane w restauracjach McDonald’s będą pochodziły ze źródeł odnawialnych albo recyklingu. Opakowania te mają być w 100% biodegradowalne.

Recykling tworzyw sztucznych. Nowe technologie

Wszyscy wiemy doskonale, że śmieci należy segregować, bo to pierwszy krok do ich recyklingu. Bardzo ważne jest zwłaszcza sprawne odzyskiwanie tworzyw sztucznych z odpadów. Stąd też obecnie kładzie się coraz większy nacisk na propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, w której konkretne materiały można z powodzeniem wykorzystywać wielokrotnie.

Dlaczego recykling jest taki ważny? Ponowne wykorzystanie odpadów pozwala na znaczne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zmniejsza się ponadto ilość emitowanych gazów cieplarnianych, a poza tym obniżają sie koszty związane z właściwym składowaniem odpadów. Coraz częściej wprowadza się także nowe technologie, z pomocą których możliwy jest jeszcze bardziej efektywny recykling tworzyw sztucznych.

Podczas recyklingu np. tworzyw sztucznych najpierw sortuje się materiał, później rozdrabnia i oczyszcza. Chodzi o to, aby uzyskać wysokiej jakości, wolny od zanieczyszczeń, pozbawiony gazu, regranulat. Niestety czasami do recyklingu przeznaczone są tworzywa o wysokim stopniu zanieczyszczenia, w dodatku dość wilgotne. To jednak nie oznacza, że nie da się ich poddać przetworzeniu. Z pomocą nowych technologii jest to jak najbardziej możliwe. Coraz częściej wykorzystuje się przy produkcji regranulatau nowoczesne linie tandemowe, które wyposażone są w dwie wytłaczarki. Ułożone kaskadowo wytłaczarki posiadają skuteczne filtry, systemy odgazowywania oraz nowoczesne systemy granulacji. Wykorzystanie tego typu nowoczesnych rozwiązań umożliwia wyprodukowanie regranulatu o lepszych własnościach mechanicznych i przede wszystkim o wiele bardziej czystego.

Linie tandemowe nowej generacji są bardzo często wyposażone w nadzwyczaj wydajne komory odgazowujące, które zlokalizowane są pomiędzy pierwszą a drugą wytłaczarką. Oczyszczany materiał wystawiany jest w takiej komorze na działanie podciśnienia. W efekcie dochodzi o usunięcia bardzo dużych ilości gazu oraz rozmaitych zanieczyszczeń, co przy użyciu tradycyjnych technologii nie byłoby możliwe.