Nasze wyroby foliowe są konkurencyjne cenowo,gdyż jesteśmy ich bezpośrednim producentem.

Opis

Segregacja odpadów jest to nic innego, jak dzielenie śmieci według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania i wrzucenie ich do przeznaczonych,oznakowanych na ten cel worków.
Jedną z metod segregacji odpadów jest segregacja „u źródła” – czyli selekcja odpadów prowadzona w zaciszu naszych domowych gospodarstw.
Segregacja odpadów jest także metodą usprawniającą odzysk odpadów, które mogą stać się wartościowym surowcem.

Pamiętajmy zatem,iż SEGREGUJĄC ODPADY DBAMY O ŚRODOWISKO !

Oferujemy Państwu worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.
Worki wykonane są z folii z recyklingu, a ich wymiary i grubości dostosowane  są do rodzaju odpadów