Gdzie wyrzucać maseczki, rękawiczki i plastikowe opakowania na środki ochrony osobistej?

Maseczki i rękawiczki stają się nowym zagrożeniem dla ecosystemu mórz i oceanów. Środki ochrony osobistej najczęściej opakowane są plastikowe woreczki, które także zaśmiecają planetę. Istotne jest więc, aby nauczyć się odpowiedniej utylizacji maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Gdzie wyrzucić zużytą maseczką lub rękawiczki?

Pomimo, że maseczki są wykonane z tworzyw sztucznych, nie powinno się ich wyrzucać do kosza na tak zwane odpady plastikowe. Zgodnie z zaleceniami GIS maseczki powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane, lecz dopiero po uprzednim opakowaniu ich w szczelny woreczek. Z uwagi na kwestie ochrony środowiska warto do tego celu użyć woreczków biodegradowalnych lub ekologicznych worków na śmieci.

Dlaczego należy maseczkę szczelnie opakować? Ponieważ potencjalni nosiciele mogą na maseczce pozostawić swoje płyny ustrojowe wraz z mikrobami. Chodzi zarazem o koronawirusa, jak też o bakterie, grzyby i inne wirusy. Zatem osoby zajmujące się utylizacją i segregacją śmieci są narażone na zarażenie. To niezwykle ważne, ponieważ odpady tego typu są traktowane jak resztkowe odpady komunalne i są utylizowane w konwencjonalny sposób. Dlatego to właśnie od nas, użytkowników środków ochrony, zależy bezpieczeństwo osób zajmujących się utylizacją.

Utylizacja maseczek i rękawiczek w przypadku osób zarażonych

W przypadku, gdy maseczka była stosowana przez osoby chore lub stykające z chorymi, procedura zalecana przez GIS jest bardziej skomplikowana. Woreczek, w którym umieszczono maseczki należy bowiem spryskać środkiem dezynfekującym. Nie powinien być on wypełniony w całości, lecz maksymalnie w 3/4. Nie powinno się zgniatać worka, np. celem zmniejszenia jego rozmiarów. Osoby zajmujące się utylizacją tych odpadów powinny woreczki odbierać w rękawiczkach.

Co ważne, środki ochrony osobistej użytkowane przez osoby chore i te, które przebywają na kwarantannie, powinny trafiać nie do szarego czy czarnego, ale do czerwonego pojemnika bądź czerwonego worka na odpady niebezpieczne. Są to bowiem odpady medyczne i muszą być w odpowiedni sposób składowane. Tego typu odpady nie są już utylizowane jak odpady komunalne, lecz trafiają do specjalnych zakładów, gdzie z reguły są spalane.

Gdzie wyrzucać plastikowe opakowania po środkach ochrony osobistej?

Czyste, plastikowe opakowania na środki ochrony osobistej należy wyrzucać do żółtego pojemnika. Warto więc unikać wyrzucania ich do tak zwanych szarych koszy dostępnych w przestrzeni publicznej. Po rozpakowaniu maseczki w domu lub w pracy skorzystaj z systemu segregacji, który powinien być już prowadzony w każdym gospodarstwie domowym i zakładzie. Z pewnością trudna sytuacja nie jest przyzwoleniem na rezygnację z segregacji odpadów.

Zarówno ze względu na kwestie ekologiczne, jak i z myślą o zdrowiu innych osób, nie powinno się maseczek i rękawiczek wyrzucać na ziemię. Warto mieć przy sobie worek przygotowany z myślą o ich prawidłowej utylizacji. Ponadto po każdym dotknięciu maseczki, również po wyrzucaniu jej do śmieci, należy zdezynfekować ręce.