Recykling odpadów – coraz popularniejsze rozwiązanie

Dzisiaj nikogo już nie dziwi, że szuka się sposobów na ponowne wykorzystanie odpadów. Niejednokrotnie chodzi przecież o bardzo wartościowe surowce, których przetworzenie jest znacznie mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego niż produkcja całkiem nowych przedmiotów. Warto zaznaczyć, że chociaż obecnie recykling rozwija się bardzo prężnie, to jednak jego początki sięgają dość odległych czasów.

W Japonii już w XI wieku podjęto pierwsze próby przetwarzania odpadów. Początkowo wykorzystywano ponownie zużyty papier, jak również odpady, które powstały przy wytwarzaniu amunicji oraz broni. Tak wyglądały początki recyklingu. Niestety w Europie oraz w USA tego typu praktyki przyjęły się znacznie później – dopiero w XIX weku, kiedy to odpady przemysłowe stały się dość problematyczne w rozwijających się gospodarkach.

Rozwój przemysłu sprawił, że zaczęto produkować coraz więcej śmieci, także i takich, które nie ulegały łatwemu rozkładowi. Metalowe puszki, opakowanie z tworzyw sztucznych itd. – takie odpady stanowiły nowość w XIX wieku. Szybko odkryto jednak, że ze zużytych opakowań można bez problemu wytworzyć nowe, co oznaczało nie tylko uporanie się do pewnego stopnia z problemem śmieci, ale także i oszczędności. Po raz pierwszy na poważnie recyklingiem zajęto się już pod koniec XIX wieku – w roku 1895 powstało z inicjatywy pułkownika Geroge’a E. Waringa centrum recyklingu w Nowym Yorku. Ten pomysł spodobał się i podobne centra zaczęły powstawać także i w innych regionach. To był jednak dopiero początek recyklingu.

Tak naprawdę dopiero w drugiej połowie XX wieku recykling przyjął się w USA. Szybko nowe rozwiązania proekologiczne zyskały na uznaniu także w Europie. Dzisiaj nikogo nie dziwi już fakt, że także i w prywatnych gospodarstwach domowych segregujemy śmieci, aby później móc szybciej i prościej poddać je recyklingowi. Tak naprawdę wystarczy tylko konsekwentnie segregować śmieci, a później wrzucać je od odpowiednich pojemników, aby przyczynić się do procesu recyklingu. To naprawdę nie kłopot!

Kilka słów o historii śmieci

W dzisiejszych czasach śmieci stają się powoli dość poważnym problemem. Przepełnione składowiska odpadów, ciągle jeszcze nie dość efektywne metody recyklingu – to problemy, z którymi musimy borykać się na co dzień. Trzeba jednak zauważyć, że już teraz świadomość dotycząca poprawnego gospodarowania śmieciami stoi na coraz wyższym poziomie. W coraz większej liczbie gospodarstw domowych segreguje się odpady na bieżąco przy pomocy specjalnych pojemników oraz foliowych worków na śmieci. Nie zawsze jednak tak było.

Jak zaczęła się historia śmieci? Chyba dla nikogo nie jest niczym zaskakującym, że problem śmieci zaczął się wraz z pojawieniem się człowieka. Początkowo ludzie prowadzili raczej koczowniczy tryb życia, co oznaczało w praktyce, że nie za bardzo przejmowali się produkowanymi odpadami. Zresztą nie wolno zapominać o tym, że w odległych, starożytnych czasach produkowane odpady miały postać organiczną, co oznacza, że stosunkowo szybko ulegały rozkładowi.

Z czasem rozwinęły się osady oraz pierwsze miasta. Wtedy to śmieci przeważnie wyrzucano po prostu za swoje domostwo, czasami zostawiano je na ulicy albo przysypywano ziemią. Taka gospodarka odpadami prowadziła do tego, że w miastach starożytnych można było zauważyć wzrost poziomu gruntu. Przykładowo w słynnym greckim mieście Troi wysokość gruntów podnosiła się o około 1 m w przeciągu 100 lat.

Już w starożytności próbowano rozwiązać problem odpadów. W tym celu chociażby w IV w. p.n.e. w Atenach wydano zakaz wyrzucania odpadów na ulice miasta. Nakazano przy tym zakopywanie śmieci albo tez wywożenie ich na specjalne składowiska, które znajdowały się poza miastem. Również i starożytni Rzymianie nie pozostawali w tyle. W Rzymie powołano specjalne służby, które miały za zadanie oczyszczać miasto z nagromadzonych odpadów.

Warto zaznaczyć jednak, że wyrzucanie śmieci na ulice było problemem w Europie aż do XIX wieku. Pierwszy kosz na śmieci wykorzystano dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku we Francji. Problemem śmieci zajęto się na serio po tym, jak rewolucja przemysłowa spowodowała powstanie odpadów nieorganicznych, których rozkład trwa bardzo dłuto.