Kilka słów o historii śmieci

W dzisiejszych czasach śmieci stają się powoli dość poważnym problemem. Przepełnione składowiska odpadów, ciągle jeszcze nie dość efektywne metody recyklingu – to problemy, z którymi musimy borykać się na co dzień. Trzeba jednak zauważyć, że już teraz świadomość dotycząca poprawnego gospodarowania śmieciami stoi na coraz wyższym poziomie. W coraz większej liczbie gospodarstw domowych segreguje się odpady na bieżąco przy pomocy specjalnych pojemników oraz foliowych worków na śmieci. Nie zawsze jednak tak było.

Jak zaczęła się historia śmieci? Chyba dla nikogo nie jest niczym zaskakującym, że problem śmieci zaczął się wraz z pojawieniem się człowieka. Początkowo ludzie prowadzili raczej koczowniczy tryb życia, co oznaczało w praktyce, że nie za bardzo przejmowali się produkowanymi odpadami. Zresztą nie wolno zapominać o tym, że w odległych, starożytnych czasach produkowane odpady miały postać organiczną, co oznacza, że stosunkowo szybko ulegały rozkładowi.

Z czasem rozwinęły się osady oraz pierwsze miasta. Wtedy to śmieci przeważnie wyrzucano po prostu za swoje domostwo, czasami zostawiano je na ulicy albo przysypywano ziemią. Taka gospodarka odpadami prowadziła do tego, że w miastach starożytnych można było zauważyć wzrost poziomu gruntu. Przykładowo w słynnym greckim mieście Troi wysokość gruntów podnosiła się o około 1 m w przeciągu 100 lat.

Już w starożytności próbowano rozwiązać problem odpadów. W tym celu chociażby w IV w. p.n.e. w Atenach wydano zakaz wyrzucania odpadów na ulice miasta. Nakazano przy tym zakopywanie śmieci albo tez wywożenie ich na specjalne składowiska, które znajdowały się poza miastem. Również i starożytni Rzymianie nie pozostawali w tyle. W Rzymie powołano specjalne służby, które miały za zadanie oczyszczać miasto z nagromadzonych odpadów.

Warto zaznaczyć jednak, że wyrzucanie śmieci na ulice było problemem w Europie aż do XIX wieku. Pierwszy kosz na śmieci wykorzystano dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku we Francji. Problemem śmieci zajęto się na serio po tym, jak rewolucja przemysłowa spowodowała powstanie odpadów nieorganicznych, których rozkład trwa bardzo dłuto.