Recykling odpadów elektronicznych. Jak to wygląda?

W naszych domach co jakiś czas pojawiają się odpady elektroniczne. Zazwyczaj chodzi o stare telefony komórkowe, komputery albo laptopy. Co właściwie należy zrobić z tego rodzaju odpadami? Wiele zależy od nas. Warto dostarczyć je do specjalnego punktu zbiórki. To bardzo ważne, jeśli dany stary komputer czy telefon ma zostać poddany recyklingowi.

Jeśli chodzi o recykling odpadów elektronicznych, wyróżniamy następujące stopnie przetwórstwa:

  • recykling pierwszego stopnia – tak określa się przeprowadzanie ewentualnych napraw, działań modernizacyjnych itd., dzięki którym dany sprzęt może być dalej używany;

  • recykling drugiego stopnia – tym razem chodzi o demontaż poszczególnych podzespołów elektronicznych, które można wykorzystać ponownie w procesie produkcji nowych sprzętów elektronicznych;

  • recykling trzeciego stopnia – odzyskiwanie materiałów i surowców z odpadów elektronicznych, do którego dochodzi na drodze sortowania i późniejszego rozdrabniania odpadów.

Niestety w naszym kraju ciągle jeszcze duża część odpadów elektronicznych, które dałoby się ponownie w jakimś stopniu wykorzystywać, trafia na wysypiska śmieci. Jednak po tym, jak została podpisana dyrektywa WEEE, zaczęto dostrzegać, jak ważne jest przetwarzanie odpadów elektronicznych. Także w Polsce zaczęły działać przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju organizacje, które trudnią się zbieraniem oraz zarządzaniem sprzętem elektronicznym. W niektórych przypadkach można nawet liczyć na pewne dopłaty za oddanie zużytego sprzętu do recyklingu, co dodatkowo wpiera recykling e-odpadów.

Stosunkowo często organizowane są różne zbiórki odpadów przez sieci handlowe, które same zajmują się sprzedażą sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego. Sieci takie organizują co jakiś czas akcje, które mają zachęcić ich klientów do recyklingu. Chodzi tutaj np. o wymianę „1 za 1” w przypadku konkretnego sprzętu z asortymentu sklepu. To bardzo dobre rozwiązanie. Bo nie tylko możemy liczyć na bardziej korzystny zakup sprzętu, ale także nie musimy martwić się tym, co zrobić ze starym sprzętem, który by tylko zajmował miejsce w domu.

Odpady elektroniczne. Duże zagrożenie naszych czasów

Wszyscy wiemy doskonale, jak wielkim zagrożeniem dla naszej planety są odpady. Dlatego też coraz częściej podejmowane są równe inicjatywy, które mają na celu albo ograniczenie ilości nowych śmieci albo ich efektywny recykling. Bardzo dużym zagrożeniem są odpady elektroniczne, których pojawia się coraz więcej. To naturalna konsekwencja stałego, dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Przykładem niebezpiecznych odpadów elektronicznych, które powoli stają się dość poważnym problemem, są stare, już nieużywane komputery. Dlaczego? Niestety stare komputery zawierają ołów, który jest bardzo niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Przedostający się do wód gruntowych oraz atmosfery ołów ma działanie toksyczne. To jednak nie wszystko. Innym szkodliwym składnikiem komputerów są polibromowane etery difenylowe (PBDE). Badania wykazały, że PBDE mają bardzo niekorzystny wpływ na układ hormonalny człowieka, mogą przyczyniać się do powstania nowotworów lub wystąpienia otyłości.

Producenci komputerów oraz innych tego typu sprzętów pracują już nad zastosowaniem nowych procesów technologicznych, które nie miałyby tak negatywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. Przykładem jest chociażby wprowadzanie technologii lutowania bezołowiowego. Zaczyna się także stosować tworzywa biodegradowalne w produkcji laptopów (przykładem może być japońskie przedsiębiorstwo NEC). Zasadniczo jednak można postawić juz na recykling obecnie produkowanych sprzętów elektronicznych, który może być całkiem opłacalny. A to z tego względu, że odpady te zawierają złoto, pallad oraz kobalt. Chyba każdy zgodzi się z tym, że lepiej byłoby je odzyskiwać, zamiast wydobywać w sposób standardowy.

Oczywiście recyklingiem odpadów elektronicznych zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa. Ale i my możemy mieć udział w tym procesie. Na początek warto pamiętać, że zużytych komputerów czy telefonów komórkowych nie należy wyrzucać. Zamiast tego powinno sie je oddawać do specjalnych punktów zbiórki odpadów elektronicznych, które znajdują się w gminach.