Odpady elektroniczne. Duże zagrożenie naszych czasów

Wszyscy wiemy doskonale, jak wielkim zagrożeniem dla naszej planety są odpady. Dlatego też coraz częściej podejmowane są równe inicjatywy, które mają na celu albo ograniczenie ilości nowych śmieci albo ich efektywny recykling. Bardzo dużym zagrożeniem są odpady elektroniczne, których pojawia się coraz więcej. To naturalna konsekwencja stałego, dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Przykładem niebezpiecznych odpadów elektronicznych, które powoli stają się dość poważnym problemem, są stare, już nieużywane komputery. Dlaczego? Niestety stare komputery zawierają ołów, który jest bardzo niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Przedostający się do wód gruntowych oraz atmosfery ołów ma działanie toksyczne. To jednak nie wszystko. Innym szkodliwym składnikiem komputerów są polibromowane etery difenylowe (PBDE). Badania wykazały, że PBDE mają bardzo niekorzystny wpływ na układ hormonalny człowieka, mogą przyczyniać się do powstania nowotworów lub wystąpienia otyłości.

Producenci komputerów oraz innych tego typu sprzętów pracują już nad zastosowaniem nowych procesów technologicznych, które nie miałyby tak negatywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. Przykładem jest chociażby wprowadzanie technologii lutowania bezołowiowego. Zaczyna się także stosować tworzywa biodegradowalne w produkcji laptopów (przykładem może być japońskie przedsiębiorstwo NEC). Zasadniczo jednak można postawić juz na recykling obecnie produkowanych sprzętów elektronicznych, który może być całkiem opłacalny. A to z tego względu, że odpady te zawierają złoto, pallad oraz kobalt. Chyba każdy zgodzi się z tym, że lepiej byłoby je odzyskiwać, zamiast wydobywać w sposób standardowy.

Oczywiście recyklingiem odpadów elektronicznych zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa. Ale i my możemy mieć udział w tym procesie. Na początek warto pamiętać, że zużytych komputerów czy telefonów komórkowych nie należy wyrzucać. Zamiast tego powinno sie je oddawać do specjalnych punktów zbiórki odpadów elektronicznych, które znajdują się w gminach.