Recykling odpadów – coraz popularniejsze rozwiązanie

Dzisiaj nikogo już nie dziwi, że szuka się sposobów na ponowne wykorzystanie odpadów. Niejednokrotnie chodzi przecież o bardzo wartościowe surowce, których przetworzenie jest znacznie mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego niż produkcja całkiem nowych przedmiotów. Warto zaznaczyć, że chociaż obecnie recykling rozwija się bardzo prężnie, to jednak jego początki sięgają dość odległych czasów.

W Japonii już w XI wieku podjęto pierwsze próby przetwarzania odpadów. Początkowo wykorzystywano ponownie zużyty papier, jak również odpady, które powstały przy wytwarzaniu amunicji oraz broni. Tak wyglądały początki recyklingu. Niestety w Europie oraz w USA tego typu praktyki przyjęły się znacznie później – dopiero w XIX weku, kiedy to odpady przemysłowe stały się dość problematyczne w rozwijających się gospodarkach.

Rozwój przemysłu sprawił, że zaczęto produkować coraz więcej śmieci, także i takich, które nie ulegały łatwemu rozkładowi. Metalowe puszki, opakowanie z tworzyw sztucznych itd. – takie odpady stanowiły nowość w XIX wieku. Szybko odkryto jednak, że ze zużytych opakowań można bez problemu wytworzyć nowe, co oznaczało nie tylko uporanie się do pewnego stopnia z problemem śmieci, ale także i oszczędności. Po raz pierwszy na poważnie recyklingiem zajęto się już pod koniec XIX wieku – w roku 1895 powstało z inicjatywy pułkownika Geroge’a E. Waringa centrum recyklingu w Nowym Yorku. Ten pomysł spodobał się i podobne centra zaczęły powstawać także i w innych regionach. To był jednak dopiero początek recyklingu.

Tak naprawdę dopiero w drugiej połowie XX wieku recykling przyjął się w USA. Szybko nowe rozwiązania proekologiczne zyskały na uznaniu także w Europie. Dzisiaj nikogo nie dziwi już fakt, że także i w prywatnych gospodarstwach domowych segregujemy śmieci, aby później móc szybciej i prościej poddać je recyklingowi. Tak naprawdę wystarczy tylko konsekwentnie segregować śmieci, a później wrzucać je od odpowiednich pojemników, aby przyczynić się do procesu recyklingu. To naprawdę nie kłopot!