Recycling elektroniki. Na czym on polega?

Jak rozwiązać problem z nadmiarem odpadów? Sortowanie śmieci już w gospodarstwach domowych i właściwy recykling – to prawidłowy kierunek! O ile recykling papieru, szkła i plastiku nikogo nie zaskakuje, wciąż wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób poddawana jest recyklingowi elektronika. Postaramy się Wam nieco przybliżyć ten interesujący temat.

Warto od razu podkreślić, że recykling elektroniki jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o odzysk wartościowych surowców, ale także i o fakt, że odpady elektroniczne zawierają różne składniki toksyczne, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, chorób, a także zatruć. To odpady niebezpieczne, do recyklingu których wykorzystuje się zazwyczaj obróbkę mechaniczną i separację fizyczną. Urządzenia elektroniczne trzeba zdemontować na fragmenty. Wtedy dopiero można zdecydować, które elementy można ponownie wykorzystać.

Aby możliwe było ponowne wykorzystanie niektórych fragmentów odpadów elektronicznych, należy je odpowiednio skategoryzować. Powinno się osobno przetwarzać elementy metalowe, szklane, papierowe, drewniane, a także materiały niebezpieczne. Ta separacja surowców to bardzo ważny etap recyklingu – jest to punkt wyjścia do dalszych działań.

Następnym krokiem jest rozdrobnienie i obróbka elementów metalowych. W wyniku specjalnie dobranych procesów hydrometalurgicznych można odzyskać nie tylko żelazo, ale także frakcję nieżelazną oraz frakcję niemetaliczną. Potem można rozpocząć separowane frakcji metalicznej – to właśnie w ten sposób można odzyskać cenne metale, jak np.: złoto, srebro, miedź, platynę, aluminium oraz pallad. To surowce, które jak najbardziej można ponownie wykorzystać do produkcji nowych sprzętów elektronicznych. Podczas recyklingu odpadów elektronicznych odszykuje się także tworzywa sztuczne – te można z powodzeniem wykorzystać do produkcji kołpaków samochodowych. Natomiast srebro, miedź, złoto oraz platyna, które odzyskiwane są chociażby ze starych telefonów komórkowych, mogą być wykorzystane do produkcji instrumentów dentystycznych, a także plomb dentystycznych.