Recykling odpadów komunalnych w Polsce

Wszyscy wiemy, jak ważny jest recycling odpadów. A jak wygląda to w przypadku odpadków komunalnych w naszym kraju? To pytanie zadaje sobie na pewno wiele osób zainteresowanych kwestiami ekologii. Dostępny jest już raport Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska 2017”, który podsumowuje recykling odpadów komunalnych w roku 2016.

Okazuje się, że zauważalna jest w tej dziedzinie tendencja wzrostowa. W roku 2016 zrecyklingowano 25% zebranych odpadów komunalnych, gdy tymczasem w roku wcześniejszym było to 20%. Okazuje się, że do odpadów, które w największym stopniu poddane zostały recyklingowi, zaliczają się: odpady biodegradowalne, szkło, plastik oraz papier. Jak widać, sortowanie odpadów przynosi wymierne korzyści.

Jak pokazuje raport GUS najwięcej zebrano bioodpadów. Bioodpady stanowiły aż 28 % wszystkie odpadów zbieranych selektywnie w naszym kraju. Najwięcej odpadów tego typu zebrano w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim – w obu tych regionach bioodpady stanowiły ponad 40% wszystkich posortowanych odpadów. Pod względem masy zebranych bioodpadów zdecydowanie prowadziło w roku 2016 województwo śląskie – tutaj zebrano aż 178 000 ton odpadów biodegradowalnych.

Statystyki pokazują, że udział recyclingu szkła utrzymywał się w roku 2016 na zbliżonych do średniej krajowym poziomie – we wszystkich praktycznie województwach. Najlepsze wyniki osiągnęło jednak województwo wielkopolskie – zarówno w przypadku zbiórki szkła, jak i papieru oraz szeroko pojętych tworzyw sztucznych. Mamy nadzieję, że raporty dotyczące kolejnych lat będą jeszcze lepsze.

Warto przyjrzeć się jeszcze temu, jak wyglądał recykling tekstyliów, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych. Jeśli chodzi o tekstylia, to najwięcej zebrano ich w województwie pomorskim (które ma stosunkowo niską liczbę ludności). W zbiórce odpadów niebezpiecznych przodowało województwo śląskie, drugie miejsce zajęło województwo wielkopolskie. Z kolei najwięcej odpadów wielkogabarytowych zebrano w województwie mazowieckim. W tym regionie stanowiły one aż 17% masy wszystkich zebranych selektywnie śmieci.