Dlaczego nie wolno wyrzucać sprzętów AGD i RTV na zwykle wysypiska?

Wszyscy wiemy doskonale, że wyrzucanie zużytego sprzętu AGD i RTV jest zabronione. Warto jednak zastanowić się nad tym, dlaczego właściwie nie wolno tego robić. Jednym z argumentów jest fakt, że tego rodzaju sprzęty są dosłownie kopalnią cennych tworzyw sztucznych, metali i innych surowców, które mogą zostać odzyskane i ponownie użyte w przemyśle. To jednak jeszcze nie wszystko.

Od października 2005 roku obowiązuje w naszym kraju ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z ta ustawą urządzenia działające na prąd lub baterie (komputery, telewizory, lodówki, żarówki energooszczędne, pralki itd.) to odpady, których nie wolno wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi. Dlaczego? Chodzi o to, że tego rodzaju urządzania zawierają liczne szkodliwe substancje, które są dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Tego typu substancje, jeśli dany sprzęt trafi tak po prostu na wysypisko, przenikają do gleby i wód gruntowych, co stanowi bardzo poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oto substancje znajdujące się w starych sprzętach AGD i RTV, które są szczególnie niebezpieczne dla środowiska:

  • rtęć – ten płynny metal znajduje się w wielu świetlówkach. Dlaczego rtęć jest niebezpieczna? Ma ona bardzo zły wpływ an ludzki organizm. Rtęć, po tym jak przedostanie się od organizmu, może doprowadzić do zaburzeń wzroku, mowy, słuchu. Oprócz tego może spowodować także zmiany nowotworowe;

  • azbest – znajduje się w starych sprzętach AGD. Dlaczego azbest jest niebezpieczny? Jego włókna mogą doprowadzić do pylicy azbestowej, raka płuc, a także wielu innych, bardzo niebezpieczny dla nas chorób;

  • freon – substancja ta znajduje się ciągle w lodówkach starszego typu. Jeśli freon ulotni sie do atmosfery, niszczy warstwę ozonową, co jest niebezpieczne dla nasz wszystkich. Dlatego tak ważne jest odpowiednie utylizowanie starych lodówek;

  • ołów – metal ten znajduje się np. w świetlówkach, akumulatorach, stopach lutowniczych, a także kineskopach ze starych telewizorów. Ołów ma działanie rakotwórcze, a poza tym może prowadzić do uszkodzeń neurologicznych.