Gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych – recykling

Tworzywa sztuczne wykorzystywane są obecnie bardzo często – folia i plastik to bardzo popularne materiały, z których produkowane są różnego typu opakowania. Atutem tworzyw sztucznych jest ich stosunkowo tania produkcja, minusem jest jednak fakt, że przyczyniają się one do powstawania coraz większej ilości odpadów.

Na szczęście dzięki selektywnej zbiórce odpadów można w tej chwili powtórnie wykorzystać wiele tworzyw sztucznych, to ważne, ponieważ tworzywa sztuczne rozkładają się bardzo powoli – może to trwać nawet kilkaset lat. Do najczęściej wykorzystywanych obecnie tworzyw sztucznych należą: polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS) oraz politereftalan etylenu (PET). Nawet jeśli niektóre z tych nazw brzmią nieco obco, to ich skróty są znane chyba każdemu z nas.

Recyklingowi poddaje się przede wszystkim folię oraz różnego rodzaju opakowania z tworzyw sztucznych, np. plastikowe skrzynki i pojemniki oraz butelki. Z materiałów przetworzonych produkuje się obecnie min.: ramy okienne, worki na śmieci, pojemniki, długopisy, zabawki, meble ogrodowe, ogrodzenia itd.

Popularną metodą przetwarzania tworzyw sztucznych jest recykling mechaniczny, w trakcie którego struktura chemiczna materiału nie ulega zmianie. Przetwarzanie odpadów polega na ich rozdrobnieniu do granulatu. Następnie z granulatu można produkować nowe produkty. Tę metodę recyklingu wykorzystuje się więc najczęściej w przypadku opakowań z folii oraz butelek plastikowych. Inną metodą przetwarzania tworzyw sztucznych jest recykling chemicznych, podczas którego dane tworzywo rozkładane jest do związków niskocząsteczkowych. W drodze recyklingu chemicznego możliwe jest np. przetworzenie popularnych butelek PET na żywice poliestrowe, które są wykorzystywane do produkcji wielu farb i lakierów.

Metoda recyklingu dobierana jest w zależności od rodzaju materiału oraz jego zanieczyszczenia. Jeżeli zebrane tworzywo sztuczne jest mocno zanieczyszczone, poddaje się je spalaniu. W ten sposób co prawda nie wykorzystujemy tworzywa ponownie, udaje się jednak pozyskać energię cieplną.