Segregacja odpadów – jak to się zaczęło?

Obecnie segregacja odpadów nie jest dla nas niczym dziwnym. Co więcej, w wielu krajach segregacja stoi na tak wysokim poziomie, że jednie niewielki odsetek odpadów trafia na wysypiska – tak jest chociażby w Niemczech oraz w krajach skandynawskich, które znane są ze swoich wysokich standardów ekologicznych.

Warto jednak zaznaczyć, że segregowanie odpadów nie jest bynajmniej całkiem nowym pomysłem. Aż do XIX odpady miały głównie postać organiczną, zatem wysypiska nie stanowiły dużego problemu. Sytuacja zmieniała wraz z rozwojem przemysłu, który doprowadził do znacznego zwiększenia produkcji śmieci. To w końcu spowodowało, że coraz częściej zaczęto się zastanawiać nad tym, czy zgromadzonych odpadów nie dałoby się jakoś powtórnie wykorzystać. Prekursorem dzisiejszej segregacji odpadów jest Japonia – to tam właśnie podjęto po raz pierwszy prośby ponownego wykorzystania papieru i innych zużytych materiałów w procesie produkcji broni.

W 1895 roku w Stanach Zjednoczonych powołane do życia zostało pierwsze centrum recyklingu. W powstałym z inicjatywy George’a E. Waringa centrum pracowano nad efektywnym wykorzystaniem materiałów, które zostały już raz użyte. Amerykański pomysł przyjął się także w wielu innych krajach, gdzie zaczęto dostrzegać sens minimalizowania ilości śmieci na wysypiskach. Z czasem powszechnie przyjęły się plastikowe i foliowe opakowania, co przełożyło się na ponowne zwiększenie ilości produkowanych odpadów. W końcu w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych opracowano pierwsze innowacyjne programy selektywnej zbiórki śmieci. Wkrótce przyjęły się one również w krajach Europy Zachodniej.

Z czasem segregacja odpadów stała się dość istotną kwestią. Obecnie praktycznie w każdym europejskim państwie wdrożone są już akty prawne, które regulują selektywną zbiórkę odpadów. Co jakiś czas organizowane są programy społeczne, które mają wspierać proekologiczne działania. Jeśli chodzi o nasz kraj, to kosze do selektywnej zbiórki odpadów pojawiły się po raz pierwszy już w roku 1994 na ulicach Warszawy. Od 2013 segregacja odpadów jest obowiązkowa w całym kraju.